Servei encarregat de la gestió, conservació i difusió dels documents de la institució, empreses i organismes que en depenen