Servei encarregat de la gestió, conservació i difusió dels documents de la institució, empreses i organismes que en depenen  • Història institucional. Funcions de l'Arxiu General. Comissions. Contacte i horaris.
  • Els fons de l'Arxiu General mostrats per temes i per organismes productors.
  • Consulta sala d'investigadors. Còpies autèntiques de documents. Reprografia. Biblioteca Auxiliar. Préstec de documents per a exposicions. Cessió de documents en règim de comodat a l'AGCM. Donació de documents a l'AGCM.
  • Col·lecció instruments de descripció documental.