Arxius

  • Arxiu General (AGCM)
  • Servei encarregat de la gestió, conservació i difusió dels documents de la institució, empreses i organismes que en depenen

  • Arxiu del So i de la Imatge
  • Arxiu destinat a la recuperació, conservació i difusió del patrimoni fotogràfic, cinematogràfic, videogràfic i fonogràfic, produït o relacionat amb l'Illa.