El Consell de Mallorca, a través del Departament d’Urbanisme i Territori, executa el projecte del nou enllaç de l’autopista de Llevant amb el Molinar, una actuació amb un pressupost de 17,94 milions d’euros inclosa en el conveni de carreteres que finança el Ministeri de Foment i reivindicada històricament. Les obres es fan a bon ritme i dins els terminis prevists en l’adjudicació.El projecte va començar el mes de juliol de 2013 i, des de llavors, s’han executat les obres intentant afectar el mínim possible el trànsit de l’autopista. S’han mantingut oberts els tres carrils en cada sentit, encara que se’n va reduir l’amplitud, i la velocitat es va limitar a 80 quilòmetres per hora.L’ampliació del llit del torrent Gros de 8,50 a 35 metres que va a exigir la Direcció General de Recursos Hídrics que no estava prevista en el projecte inicial de la passada legislatura i la instal•lació de dues estructures per completar la rotonda elevada de l’enllaç, obligaran a desviar el trànsit pels nous ramals laterals de la rotonda, la qual cosa suposarà reduir els tres carrils actuals a dos, així com a limitar encara més la velocitat. Els desviaments es faran en dos fases.


 • A partir del 28 d’octubre es desvia el trànsit en sentit Palma.
 • A partir del 11 de novembre es desvia, en l’altre sentit, direcció aeroport. I, dies després, els vehicles ja podran accedir al nucli del Molinar des de l’autopista pel nou enllaç.

Mentre siguin necessaris els desviaments, es recomana als conductors que emprin dues rutes alternatives per evitar retencions, sobretot a l’entrada a Palma:

 • Enllaç de l’autopista amb el Coll d’en Rabassa. Des d’aquesta sortida (número 6), a través de la Ma-30, els vehicles poden arribar a la carretera de Manacor (Ma-15) i d’allí accedir al centre de la ciutat per la rotonda de Can Blau o a la via de cintura, en direcció Andratx, per anar a altres punts de Palma o a l’autopista de Ponent. Aquesta ruta també es pot usar per sortir de Palma.
 • Enllaç de l’autopista amb el polígon de Son Oms. Des d’aquesta sortida (número10), es proposa utilitzar la carretera Ma-5013 en direcció a la carretera de Manacor (Ma-15) i, una vegada en aquesta via en sentit Palma, es pot accedir al centre de la ciutat per la rotonda de Can Blau o a la via de cintura, en direcció Andratx. També es pot usar aquesta ruta per sortir de Palma.

Als conductors que es dirigeixen al passeig Marítim, o per la zona, hauran d’utilitzar el desviament, però als usuaris que vagin a un altre lloc de Ciutat o a la via de cintura, se’ls recomana usar les sortides esmentades per evitar grans retencions. I, quan els dos desviaments estiguin en servei, també s’aconsella usar les sortides de Palma per la carretera de Manacor per descongestionar el trànsit de l’autopista.Els desviaments duraran, en principi, tres mesos encara que s’intentarà reduir al màxim aquest termini. A través d’una campanya informativa als mitjans de comunicació, i reunions amb els sectors més afectats, es donarà el màxim d’informació sobre els desviaments.

Les obres estan molt avançades i la previsió és que l’enllaç pugui posar-se en servei a finals de febrer o principis de març.Les primeres tasques del projecte ?i les més costoses? varen ser les de substituir els múltiples serveis afectats. Es varen haver de desplaçar les grans canonades d’Emaya, així com les xarxes d’aigua potable, xarxes elèctriques d’alta tensió, canonades de combustible de CLH i de telefònica. També es va desmuntar pedra a pedra el molí de Son Regalo Vell, que es va reconstruir al mig de la nova rotonda del Molinar, on ja es pot veure.Així mateix, s’ha modificat el traçat del camí Fondo, allunyant-lo de l’autopista, i ha estat necessari instal•lar una nova estructura adaptada a l’ampliació del llit del torrent Gros. En aquesta zona, actualment, està en execució el pas inferior que permet el pas a diferent nivell entre el camí Fondo i el ramal que uneix la rotonda elevada amb el polígon de Llevant.Igualment, s’han instal•lat les estructures del nou pont sobre el torrent Gros en ambdós costats de l’autopista i, a la part central, es col•locaran mentre estigui desviat el trànsit de l’autopista.
Els ramals laterals de la zona nord es troben ja asfaltats i amb elements de seguretat perquè el dia 28 puguin ser emprats per desviar el trànsit d’entrada a Palma i deixar lliure de circulació la part nord del tronc de l’autovia.La nova carretera entre la rotonda elevada i la rotonda del Molinar, així com aquesta darrera, estarà finalitzada la segona setmana de novembre i entrarà en servei en el moment en què es desviïn els vehicles de sortida de Palma en direcció aeroport. Únicament es permetrà la sortida del trànsit cap al Molinar.Una vegada que acabin aquestes obres, l’enllaç començarà a funcionar encara que puguin continuar les feines d’enllumenat, jardineria, senyalització i els darrers retocs de l’obra.

 • Zona d’actuació: autopista de Llevant (Ma-19), Molinar i polígon de Llevant.
 • Tipologia d’obra: creació d’un nou enllaç a l’autopista.
 • Pressupost d’adjudicació: 17.940.546,50 €
 • Constructora: UTE FCC Construcción, SA i Amer e Hijos, SA.
 • Termini d’execució: 21 mesos
 • Longitud del tram: 1.150 m
 • Velocitat del projecte: 100 Km/h
 • Secció tipus: una calçada de 2 carrils de 3,5 m i vorals de 2 m, i vial ciclista de 3 m, vorera 2 m i bermes de 75 cm
 • Enllaços i connexions:
  • Nou enllaç de la Ma-19 amb el Molinar i camí Fondo
  • Rotonda camí de Llucmajor
  • Carril bici interconnectat
 • Estructures:
  • 2 passos superiors rotonda enllaç
  • 2 passos Ma-19 i ramals sobre el torrent Gros
  • 1 pas camí Fondo sobre torrent Gros
  • 1 pas connexió camí Fondo amb la rotonda al polígon de Llevant
  • 1 pas de fauna
 • Mesures de condicionament ambiental:
  • Ampliació de la llera del torrent Gros fins a 35 metres
  • Revegetació de talussos amb terres pròpies i hidrosembra
  • Barrera vegetal acústica i visual
  • Trasllat i restauració del molí de Son Regalo Vell com a element etnològic i ornamental. Actuacions al molí de Son Regalo Nou
  • Trasllat i restauració de l’antic pont ferroviari del torrent Gros