Temes que us poden interessar


Publicació de convocatòries, llistats d'admesos i exclosos i resultats de convocatòries.Les bases generals les podeu trobar a Normativa pròpia, a l'apartat XVI, Treball i Ocupació, del següent enllaç: https://seu.conselldemallorca.net/ca/normativa_propia


La sol·licitud i l'autobarem es poden trobar al Servei de Selecció i Proveïment, ubicat a la Llar de la Infància al carrer del General Riera, 113. 07010 Palma.Sorteig per seleccionar als vocals de les Juntes QualificadoresArran de la publicació de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública, per treballar a la Administració pública es requereix un nivell de català associat a cada categoria i lloc de feina.


Per tant, totes les persones que estan a les llistes d’espera de les borses convocades entre juliol de 2012 i abril del 2016 hauran d’acreditar el nivell mínim exigit d’acord amb les següents taules:


Administració General


GRUPS


CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA QUE S’EXIGEIXEN


A1, A2, C1


Certificat de nivell C1 (nivell de domini funcional efectiu)


C2


Certificat de nivell B2 (nivell avançat)


Administració Especial


GRUPS


CONEIXEMENTS DE LLENGUA CATALANA QUE S’EXIGEIXEN


A1, A2, B, C1


Certificat de nivell B2 (nivell avançat)


C2 i Agrupacions Professionals


Certificat de nivell B1 (nivell llindar)


Quan es faci una oferta de treball, es requerirà el nivell de català adient al lloc. Si la persona no el pot acreditar documentalment romandrà a la borsa en la situació de “no disponible, pendent acreditació del català” i no se la tornarà a cridar fins que no presenti el requisit.


En el moment que disposi del nivell de català, el pot presentar amb la instància adjuntant la fotocopia compulsada del títol de català.


A partir del moment en què es registri aquesta documentació, la persona tornarà a està en situació de disponible ocupant el lloc que va obtenir a la borsa a la què es va presentar.


Borses actives
Convocatòries obertes ››
Contacte