Administracions > Procediments + Autoritzacions
Autorització: Sense termini

S'haurà de sol·licitar una autorització d'obres per dur a terme obres a les carreteres i el seu entorn:

 • accessos a finques
 • activitats agrícoles
 • tancament de les propietats lindants amb la carretera
 • instal·lacions de venda de combustible
 • instal·lacions de cartells indicador, miralls, etc.
 • moviments de terres
 • instal·lacions de xarxes aèries
 • canalitzacions elèctriques, hidràuliques i similars
 • aparcaments en superfície lindants amb la carretera
 • conservació d'edificacions dins zones de protecció de la carretera
 • nous edificacions a les zones d'influència de les carreteres

 
Aquí trobaràs la sol·licitud d'autorització d'obres que hauràs de presentar a la Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat.

Juntament amb la sol·licitud, pot adjuntar tota aquella documentació que pensi que és necessària per a l'obtenció del corresponent permís.

Així mateix, s'hauran de tenir en compte les prescripcions establertes a la Llei 5/1.990, de 24 de maig, de carreteres de la CAIB.(BOCAIB nº 77 de 26/06/90).

La Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat es reserva la facultat de sol·licitar tota aquella documentació que pensi és oportuna per a cada cas, essent aquest contingut merament informatiu.

Descarregar el document de sol·licitud:


 
A qualsevol dels registres del Consell de Mallorca:
(Horari: de dilluns a divendres de 9'00 a 14'00h)
Per a més informació, podeu telefonar al 971 219 975, 971 219 978 o al 971 219 979.