Per a centres escolars
Ecoembes - Consell de Mallorca - Gram
El programa d'Educació Ambiental sobre Residus no suposa cap cost als centres participants.


L'oferta educativa del programa escolar "Educació Ambiental sobre Residus" (Ecoembes - Consell de Mallorca - Gram) impulsa la gestió ambiental als centres i treballa la reducció, la reutilització, el reciclatge, la recuperació i la recollida selectiva dels residus, especialment la selectiva de paper, de cartró i d'envasos.El programa d'Educació Ambiental sobre Residus ofereix un programa educatiu de formació on, a més de les sessions formatives (xerrades o tallers), es duu a terme un assessorament continuat i permanent, a més d'altres activitats de suport. Aquest ventall ampli de recursos permet adreçar-se a centres educatius de tots els nivells.Cada centre ha de triar després quins col·lectius de la comunitat educativa hi participen (professorat, alumnat, AMPA, personal d'administració i de neteja...), així com els aspectes, la dimensió i el grau de compromís que vol adquirir. L’equip que desenvolupa el programa els ajudarà i els guiarà en el procés educatiu, col·laborant en l’ambientalització del centre escolar.Aquest programa de futur, inclusiu i transversal, a més de produir beneficis ecològics, d'educar i d'implicar-hi cívicament els que hi participen, és ara, en temps de crisi, més necessari que mai, ja que ensenya a gestionar el medi ambient de forma responsable i econòmica a la vegada.A continuació podeu consultar el programa de l'oferta educativa per aquest curs:

Accions de neteja de residus a nivell europeu 2017

El Consell de Mallorca participa com cada any al Clean Up Day donant suport als centres escolars que participen al programa d'Educació Ambiental sobre Residus per dur a terme alguna activitat de retirada de residus a l'illa de Mallorca.


Encara que els dies de major concentració d'accions són del 12 al 14 de maig del 2017, les accions es poden fer dintre de tot el període de primavera, considerat des de l'1 de març fins al 30 de juny.Aquest certamen s’emmarca dins el Programa d'Educació Ambiental sobre Residus del Consell de Mallorca, Gram i Ecoembes. Pretén impulsar la gestió ambiental als centres, treballant la reducció, la reutilització, el reciclatge i la recollida selectiva dels residus. L'objectiu és desenvolupar un esperit crític i sensibilitzar l’alumnat, directament en alguns casos i en d’altres a través del professorat, de manera que millori la comprensió del que suposa un residu, es valorin els recursos de què estan fets i s’aprengui de primera mà el problema ambiental que poden suposar els residus en el medi natural.


Amb aquest concurs, els infants aprenen a reutilitzar els residus construint jocs i juguetes, elements decoratius o qualsevol altre objecte.


El concurs consta de les següents categories: Educació Infantil, Educació primària (1r cicle), Educació primària (2n cicle), Educació Especial i Educació secundària i no formal.A continuació trobareu l'arxiu on consultar les bases: