Adreces i telèfons  • Registre del Llar de la Joventut
    Registre de l'edifici Llar de la Joventut
    Telèfon:  (34) 971 173 960
    Lloc:  General Riera, 111 (Llar de la Joventud), 07010 Palma (Mallorca) Illes Balears. EspanyaPàgina 1 De 1          Anar a la pàgina