Les funcions atribuïdes al Servei d'Activitats són les que es deriven de l'aplicació de la normativa referent a la intervenció sobre les activitats, article 6 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de Règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, així com les del Decret 41/2011, de 29 d'abril, regulador dels serveis d'admissió i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives.