Tractament de residusLes dades se separaren per tipus de residus, depenent de la separació en origen i del posterior tractament en les diferents plantes.