Tarifes, contractes, convenis, lleis...Per facilitar-vos la recerca, està dividit en els apartats següents:


Tarifes de tractament de residus

Normativa de Mallorca en matèria de residus

Contractes

Normativa de Mallorca en matèria de residus

Convenis

Normativa de Mallorca en matèria de residus

Plans directors de residus no perillosos

Normativa de Mallorca en matèria de residus

Altres

Normativa de Mallorca en matèria de residus

Normativa estatal en matèria de residus

Normativa europea en matèria de residus

Plans municipals de residus

D'acord amb l'article 5.1.s del Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca, els municipis de més de 5.000 habitants o mancomunitats que tenguin encomanada la gestió de residus han de disposar d'un Pla Municipal de Gestió de Residus