Promoció Econòmica i Artesania

  • Obtenció de Cartes
  • Informació sobre l'obtenció de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), la Carta de Mestre Artesà Honorífic (CMAH) i el Document de Qualificació Artesanal (DQA), així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

  • Renovació de Cartes
  • Informació sobre la renovació de la Carta d'Artesà (CA), la Carta de Mestre Artesà (CMA), el Document de Qualificació Artesana per emprese (DQA) i la Carta de Mestre Artesà Honorífic, així com la documentació que s'ha de presentar, impresos, requisits, etc.

  • Registre d'artesans ››
  • Informació i consulta sobre els diferents Registres de l'Illa de Mallorca: Empreses Artesanes, Mestres Artesans Honorífics, Mestres Artesans i Artesans.

  • Subvencions i ajudes
  • Informació sobre les diferents convocatòries d'ajudes i subvencions per als artesans: estat, tràmits, documentació, etc.

  • Promoció Econòmica
  • Informació per fomentar i donar suport a projectes i activitats d'iniciativa pública i privada considerades d'interès públic local en l'àmbit del comerç i del producte local, així com per organitzar esdeveniments culturals i esportius de gran repercussió i interès turístic.