Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports
Telèfon: Vicepresidència: (34) 971 219 500 / Patrimoni: (34) 971 219 887 Fax: (34) 971 219 644
Lloc: Plaça de l'hospital, 4. 07012 Palma


Secció de Biblioteques
Telèfon: (34) 971 219 530 Fax: (34) 971 219 637
Lloc: Via Roma, 1. 07012 Palma


Biblioteques@conselldemallorca.net
Biblioteca de Cultura Artesana: ( 34) 971 219 536 / 971 219 531


Biblioteca LLuís Alemany: (34) 971 219 539


Centre Coordinador de Biblioteques
Telèfon: (34) 971 219 542 Fax: (34) 971 219 638
Lloc: Plaça de l'hospital, 4. 07012 Palma
Ver on som? en un mapa más grande