La Xarxa de Biblioteques de Mallorca té l'origen a l’any 1985, quan el Ple del Consell de Mallorca, de dia 3 de juny, va aprovar el Reglament i el conveni del Centre Coordinador de Biblioteques del Consell Insular de Mallorca.L’any anterior, el Govern balear havia transferit les competències bibliotecàries als consells insulars, que, per la seva banda, oferiren als municipis illencs formalitzar aquest nou conveni, incloent-hi els municipis de les onze biblioteques que formaven part del Centre Coordinador de Biblioteques de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que depenia del Consell General Interinsular.D’aleshores ençà, s’han incorporat a la Xarxa les biblioteques que s’han creat fins arribar a formar-ne part gairebé totes les biblioteques públiques dels municipis illencs, amb excepció de la Xarxa de Biblioteques de l’Ajuntament de Palma, la Biblioteca Pública de l’Estat de Can Sales, a Palma i gestionada pel Govern de les Illes Balears, i les biblioteques d’Alcúdia, Costitx, Escorca, Estellencs i Deià.Actualment aquesta Xarxa està integrada per 70 biblioteques, totes municipals, més la Biblioteca de Cultura Artesana, plenament integrades a la vida cultural dels municipis, i que són un eix essencial per a la participació ciutadana.Aquestes biblioteques públiques tracten de satisfer les necessitats d’informació, formació, cultura i oci de tots els habitants -sense cap mena de discriminació-, en tots els formats possibles, destacant la incorporació de les noves tecnologies: Internet i els suports diferents al paper.A més a més, el Consell facilita fons bibliogràfics adaptats a les necessitats específiques dels usuaris de les biblioteques. Aquests fons es complementen amb les col·leccions locals, que són essencials per conèixer la història i la vida dels municipis.Cal destacar la transformació que viuen les biblioteques als darrers anys, de cada vegada més usen les possibilitats que ofereix Internet per apropar tots els seus serveis a la ciutadania. Moltes biblioteques difonen la seva informació, i faciliten la participació dels usuaris, amb les eines 2.0, traspassant les fronteres físiques dels propis locals.Les biblioteques tracten de mantenir les seves instal·lacions en les més bones condicions possibles per oferir els millors serveis dins de les seves possibilitats i el Consell, per la seva banda, els ajuda mitjançant la convocatòria d’ajudes i subvencions.Aquí teniu fotografies de les darreres obres que s’han fet en els locals de les biblioteques.