El Departament de Cultura i Patrimoni gestiona directament les biblioteques de les quals és titular:

  • Biblioteca de Cultura Artesana
  • Biblioteca Lluís Alemany
  • Biblioteca auxiliar de l’Arxiu general
  • Biblioteca auxiliar de l’Arxiu del So i de la Imatge


Al Consell de Mallorca li corresponen el serveis de suport a la lectura pública d’àmbit insular i, per això, presta els serveis bàsics de:

a) L’adquisició de fons. Inclou l’adquisició dels lots fundacionals inicials i dels fons bàsics de manteniment de les col·leccions.
b) L’assessorament en la selecció dels fons.
c) La coordinació per a major racionalització dels processos d’adquisició dels fons.
d) El proveïment de catalogació centralitzada, com a mínim, dels fons adquirits i proporcionats per aquests serveis.
e) La coordinació de la catalogació de la resta de biblioteques del sistema insular.
f) El manteniment del Catàleg col·lectiu del sistema insular de biblioteques.
g) El tractament dels fons duplicats i sobrants o obsolets de les biblioteques.
h) La promoció de la lectura pública i de les biblioteques en l’àmbit insular.
i) El foment de la creació de la secció local a les biblioteques.
j) El suport tècnic, econòmic i informàtic a les biblioteques en un plantejament de treball en xarxa.
k) La coordinació del préstec interbibliotecari a l’àmbit insular.
l) El fons de suport al préstec.
m) L’organització de cursos de formació continuada del personal.
n) La creació, la gestió i el manteniment del portal web de la Xarxa insular de biblioteques.
o) L’impuls de l’aplicació de les noves tecnologies.
p) Els serveis específics de suport a les biblioteques locals i punts de biblioteca dels municipis de menys de 5.000 habitants.

Per altra banda, el Consell convoca ajudes i subvencions destinades a les biblioteques. Trobareu informació més concreta a l’apartat Ajudes i subvencions.

El treball en xarxa de les biblioteques es fa a través d’una extranet en la qual els bibliotecaris poden comunicar-se entre ells, fer una sèrie de tràmits i gestions, i compartir documents.

Amb la intenció de donar major visibilitat a les biblioteques i fomentar-ne l’ús, el Consell ha creat la Biblioteca virtual, dins del web de Biblioteques, destinada a recollir la informació i els serveis de les biblioteques pròpies, tant públiques com especialitzades, i les associades.

Actualment, es treballa per complir tot el que la Llei 19/2006 estableix i participa en projectes amb altres institucions bibliotecàries de caràcter local i nacional. Podem destacar el projectes següents: