La compra de Can Weyler permet recuperar un espai per a la ciutadania i per als visitants de Mallorca. Can Weyler serà un centre públic, d’interpretació turística que informarà sobre la cultura, el patrimoni i sobre els aspectes més desconeguts de l’illa. Serà un centre format per cinc espais expositius destinats a donar a conèixer Mallorca, des de diferents perspectives.

El 13 d’agost de 2009, Turespaña i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears signaren un conveni de col·laboració en matèria turística per adquirir i la rehabilitar Can Weyler amb la finalitat de recuperar aquest patrimoni històric de Palma i convertir-lo en un centre d’interpretació de turisme cultural.
El 29 d’octubre de 2009, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears signà un conveni amb el Consell de Mallorca per col·laborar en l’execució de determinades actuacions previstes en els convenis signats amb l’Estat, entre els quals es troba l’adquisició i la rehabilitació de Can Weyler.
El 26 de maig de 2010 se signà un conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Habitatge i Obres Públiques del Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, per fer el projecte de rehabilitació i d’execució de Can Weyler.
El 7 de juliol de 2010 es dugué a terme la compra del casal Can Weyler. Amb l’adquisició definitiva, es poden començar a fer les passes per adequar els usos a l’edifici.

Des del convenciment de l’important patrimoni que suposa per al Consell de Mallorca l’adquisició del casal, els criteris a l’hora de dur a terme la rehabilitació parteixen d’una concepció conservacionista, en què s’intentarà fer compatible l’ús de l’espai de dinamització turística de Mallorca amb una intervenció mínima a l’edifici. Així, el criteri base i fonamental per a la intervenció serà que l’estructura espacial es conservi al màxim.

POSICIÓ EN PLANTES DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES TROBADES A CAN WEYLER
El 22 de febrer de 2011 es va informar públicament de la possible troballa arqueològica al subsòl de Can Weyler. Després de fer exploracions geofísiques amb Geo-Radar, s’havien localitzat possibles estructures, com murs, aljubs, pous, etc.

Tot apunta que es podria referir al darrer dels cinc banys àrabs de què es parla en el Llibre del Repartiment.

Amb el descobriment d’aquestes troballes i la documentació històrica que tenim, ara encetam un nou full de ruta en la rehabilitació de Can weyler: La primera passa que ara farem, abans de continuar la rehabilitació del casal, serà la realització de cates arqueològiques, que ens acabaran de confirmar l’existència dels banys àrabs a l’antiga Malbosc.

Amb la rehabilitació es recuperarà un edifici emblemàtic de Palma on es posaran de relleu els diferents paisatges culturals de l’illa i el seu patrimoni des de diverses vessants: històrica, arquitectònica, natural i etnològica.

La rehabilitació millorarà l’accessibilitat i la visibilitat de l’edifici dins la ciutat: disposarem d’un espai d’informació turística de Mallorca, on veurem els recursos i els valors de l’illa en diferents espais expositius.

La voluntat del Consell de Mallorca és la d’integrar també tots els elements relacionats amb la nostra artesania i la nostra gastronomia, i dotar l’edifici d’un centre d’artesania i d’una botiga de productes de la nostra illa.
              
POSICIÓ EN PLANTES DE LES RESTES ARQUEOLÒGIQUES TROBADES A CAN WEYLER
DETALLL TRANSVERSAL DE LA DISPOSICIÓ DE LES CUBETES I LA RESTA DEL CONJUNT EN EL RADAR-GRAMA 1
DETALLL TRANSVERSAL DE LA DISPOSICIÓ DE LES CUBETES I LA RESTA DEL CONJUNT EN EL RADAR-GRAMA 2