ENS ENDINSAM DINS CAN WEYLER

Després d’una exhaustiva recopilació i anàlisi de la documentació del casal, Marià Carbonell, doctor en història de l’art, ha analitzat en profunditat la història de la propietat de la casa. El doctor, a fet una reconstrucció històrica de més de 800 anys, on es reconeixen 25 propietaris diferents. No obstant això, Can Weyler representa un cas extraordinari de pervivència d’una casa gòtica amb reformes relativament escasses.