UN ESPAI AL SERVEI DEL TURISME I DE LA CULTURA DE MALLORCA

El Consell de Mallorca vol potenciar la riquesa del patrimoni cultural del Mallorca, un paisatge construït per l’acció de les persones sobre el territori al llarg del temps, com element d’atractiu turístic singular i únic.
Amb l’objectiu de continuar potenciant el nostre patrimoni, el Consell de Mallorca va adquirir l’any 2010 un edifici singular i característic, declarat bé d’interès cultural (BIC) l’any 1993 i amb una profunda càrrega identitària pel que fa al conjunt de cases senyorials a Palma: Can Weyler.
Can Weyler serà l’espai que permetrà revalorar els recursos culturals de l’illa, els seus paisatges i el seu patrimoni, des de les vessants històrica, arquitectònica, natural i etnològica.

El centre presentarà i difondrà els valors i el patrimoni de Mallorca als visitants i turistes, però també als residents, perquè el facin seu i el redescobreixin com element vertebrador de la nostra identitat com a poble
Convençuts com estam que el nostre patrimoni és un valor propi que ens diferència de la resta de competidors turístics, el projecte esdevé un element clau en el procés de diversificació del sector turístic mitjançant la cultura.