Tipus d'inspeccions i documentació a presentar per a cada procediment