Tipus d'inspeccions i documentació a presentar per a cada procediment
Inspeccions periòdiques

(fixades a partir de la data de primera matriculació o d'una inspecció anterior indicada a l'adhesiu ITV)

Inspeccions no periòdiques i de vehicles agrícoles