• Consulteu els terminis per passar la ITV segon el tipus de vehicle i la seva antiguitat
  • Tipus d'inspeccions i documentació a presentar per a cada procediment