El Servei d'Assistència Tècnica (SAT) ofereix assessorament jurídic i econòmic. També sota la Direcció Insular de Cooperació Local i Suport Municipal s'ofereix assessorament i suport tècnic en altres matèries.