Acords del Consell Executiu de l'any 2017


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: