Informació sobre la composició i les funcions dels Plens. Accés a la retransmissió en directe del Ple i a l'arxiu de les sessions plenàries.


Adreça electrònica de la persona remitent:  
Adreça electrònica de la persona destinatària: