Davant la demanda social creixent de més transparència en la gestió de les administracions públiques, els grups polítics amb representació al Ple del Consell de Mallorca han acordat la creació d’aquest Codi de bon govern i transparència, amb l’objectiu que els ciutadans puguin tenir amb aquesta administració unes relacions fluïdes i estables que estimulin la seva participació en els assumptes insulars.


L’ordenament jurídic estableix nombroses normes pel que fa a la publicitat de les activitats administratives, però aquesta regulació ja no és suficient donades les exigències actuals de les persones administrades. La societat exigeix saber com es gestionen els fons públics, per així poder analitzar, comprendre i vigilar les decisions que prenen els responsables públics.


Es pretén que els ciutadans tenguin accés a una informació actualitzada sobre els diferents àmbits d’actuació administrativa del Consell de Mallorca, de forma que puguin tenir lliure accés a una informació veraç, completa i transparent sobre com es gestiona el conjunt d’aquesta administració, amb la finalitat de crear un clima de confiança entre la societat i el Consell de Mallorca.


Mitjançant aquest Codi se cerca que les actuacions dels servidors públics es regeixin pels principis d’eficàcia, imparcialitat, austeritat i responsabilitat; s’incrementa la transparència d’aquesta institució i es garanteix l’accés a la informació per part de la ciutadania.


Aquest web recull tota la informació recopilada en relació amb les mesures aprovades.

Acord del Ple pel qual s'aprova el Codi ètic de bon govern i transparència del Consell de Mallorca