Les primeres institucions pròpies de govern de l’illa de Mallorca, cal cercar-les en els anys immediatament posteriors a la conquesta catalana de l’any 1229. Inicialment, aquestes institucions (els jurats i el Consell Assessor dels Jurats) representaven de manera gairebé exclusiva la Ciutat de Mallorca.
Detall escultòric de l'edifici del Consell
L’època dels reis de la Casa d’Àustria
Amb la unió dinàstica de Castella i Aragó s’inicià el regnat de la casa d’Àustria i tots els regnes que integraven l’actual Estat espanyol es trobaren sota un mateix rei. Tot i això, persistí el mateix model institucional. Es mantingué el Gran i General Consell, es conservaren els símbols institucionals i un exèrcit local, i s’encunyà moneda pròpia.

Com és natural eren freqüents les desavinences entre els diferents àmbits de poder. Sovint es confonien les competències entre els virreis, els jurats i el Gran i General Consell.

L’any 1571, en temps del regnat de Felip II, es creà la Reial Audiència a petició del Gran i General Consell. Aquest règim es mantingué fins al 22 de juliol de 1718, en què les institucions pròpies de govern foren suprimides a conseqüència de la centralització borbònica duita a terme per Felip V.

Documents relacionats