Col·laboració i ajuda tècnica als municipis de Mallorca per tal de facilitar-los l’adaptació del seu planejament al Pla Territorial de Mallorca