Es realitzen al COAIB els dies 25 i 26 d'octubre de 2017Objectiu de la Jornada


Reflexionar sobre la possibilitat d’establir noves pautes de planificació dels paisatges de ribera als entorns periurbans, elaborant estratègies d’ordenació útils per cohesionar i estructurar els potencials territorials d’aquests sistemes hidràulics quan discorren per zones urbanes, urbanitzables i agrícoles, moltes vegades amb la presència de greus impactes territorials, causats per les diferents infraestructures que els travessen i artificialitzen, modificant de forma irreversible el seu paisatge i entorn.Ponències de la Jornada