Realitzades en el COAIB els dies 1 i 2 de desembre de 2016Objectiu de la Jornada


L'objectiu principal és analitzar la incidència de la nova modalitat d’allotjament turístic en els habitatges, reflexionant sobre les implicacions socials, econòmiques i territorials durant el procés de redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Mallorca (PIAT- Mallorca)


Ponències de la Jornada

  • Implicacions socials i econòmiques de les estades turístiques en habitatges (ETH)