Realitzades en el COAIB els dies 26 i 27 de maig de 2016
Objectiu de la Jornada


L’objectiu de les jornades és provocar una reflexió sobre la relació entre les infraestructures d’energies renovables, el territori i el paisatge, i les conseqüències que pot tenir una implantació inadequada d’aquestes sobre el territori, en especial en el sòl rústic, afectant el model productiu del sector primari i el paisatgePonències de la Jornada