Realitzada en el COAIB dia 16 d'octubre de 2015
Objectiu de la Jornada


L'objectiu de la jornada és reflexionar sobre els deures i obligacions derivats de l’adhesió al Conveni Europeu del Paisatge, per tal d'incorporar el reconeixement jurídic del paisatge com a fonament de l'ordenació territorial i urbanística, destacant el balanç fet sobre els aspectes positius i negatius que han incidit en l'aplicació de les estratègies i polítiques de paisatge fonamentades en el citat Conveni
Ponències de la Jornada