Enllašos a les principals IDEs regionals, nacionals i europees