Llistat dels geoserveis oferts per la IDEmallorca

Els geoserveis permeten accedir a la informació geogràfica ubicada en els servidors dels propis organismes productors (assegurant així que es tracta d'informació actualitzada), d'una forma estàndar (si es segueixen les especificacions de l'OGC i la ISO) i a través de qualsevol aplicació compatible.

El Consell Insular de Mallorca, a través d'aquests geoserveis, posa a disposició de tot el públic la cartografia que produeix.

Els geoserveis que us oferim són de dues tipologies: serveis WMS i serveis WFS

Els serveis WMS permeten la visualització d'una imatge cartogràfica generada a partir de dades provinents d'una o vàries fonts
Els serveis WFS permeten accedir a les dades vectorials, mitjançant la utilització del format GML.
Keyhole Markup Language (KML) és una notació XML per representar dades geogràfiques en 3 dimensions. KML va ser desenvolupat per al seu ús amb Google Earth, que va ser anomenat originalment Keyhole Earth Viewer. Creat per Keyhole Inc., adquirida per Google el 2004. KML es va convertir en un estàndard internacional del Open Geospatial Consortium (OGC) el 14 d'abril de 2008