La IDEmallorca té com objectiu general integrar a través d'Internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic que es produeixen al Consell de Mallorca, facilitant a tots els usuaris potencials la localització, identificació, selecció i accés a aquests recursos, a través d'un geoportalLa Infraestructura de Dades Espacials del Consell de Mallorca (IDEmallorca) té com objectiu general integrar a través d'Internet les dades, metadades, serveis i informació de tipus geogràfic que es produeixen al Consell de Mallorca, facilitant a tots els usuaris i usuàries potencials la localització, identificació, selecció i accés a aquests recursos, a través d'un geoportal.

Es tracta per tant de fer possible que la informació geogràfica que es produeix en el Consell de Mallorca sigui accessible pels usuaris, siguin aquests els treballadors del propi Consell, Ajuntaments o ciutadans en general.