Una IDE és "Un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards i recursos humans necessaris per a adquirir, processar, emmagatzemar, distribuir i millorar la utilització de la informació geogràfica"Una IDE es pot definir com "Un conjunt de tecnologies, polítiques, estàndards i recursos humans necessaris per a adquirir, processar, emmagatzemar, distribuir i millorar la utilització de la informació geogràfica".

La IDE ha de ser vista com un procés i no com una "cosa", pel que ha de contemplar els recursos humans, financers i tecnològics adients per a donar el suport necessari, tant durant el termini de posada en marxa del projecte com per tal de donar continuïtat als serveis que han de considerar-se des d'una voluntat i necessitat de permanència.

La IDE té 4 components fonamentals:

  • Dades
  • Metadades. Són els descriptors de les dades
  • Serveis. Són les funcionalitats accessibles mitjançant un navegador que una IDE ofereix a l’usuari per aplicar sobre les dades geogràfiques
  • Aspectes organitzatius. Inclou el personal humà dedicat, una estructura organitzativa i de repartiment del treball, estàndards i normes que fan que els sistemes puguin interopear, lleis, regles i acords entre els productors de dades geogràfiques. Els organismes d’estandarització més importants són l'OGC (Open Geospatial Consortium) i l'ISO (Organització Internacional d’Estandarització)

(Més informació a http://www.idee.es/)