IDEmallorca és una iniciativa del Consell Insular de Mallorca per crear la Infraestructura de Dades Espacials de l'illa de Mallorca.El Consell de Mallorca, com a institució de govern, administració i representació de l'illa de Mallorca té un sistema d'informació territorial (SIT) que contribueix a millorar la gestió dels seus àmbits competencials.

Dins aquest marc d'actuació el projecte d'IDEmallorca pretén alinear els sistemes d'informació territorial de la nostra illa a la directiva Europea (INSPIRE) i la Infraestructura de Dades Espacials d'Espanya (IDEE), per tal de promoure i difondre tota la informació territorial del nostre territori a Internet.

Aquest geoportal pretén difondre la informació geogràfica generada pel Consell de Mallorca a tots els ciutadans i ciutadanes i les altres administracions de les Illes Balears. El web pretén ser un espai de difusió i treball en xarxa, a més està obert a la col·laboració d'altres administracions i del sector d'empreses privat per contribuir en l'avanç dels Sistemes d'Informació Territorials de l'illa de Mallorca.

IDEmallorca té la direcció tecnològica del Servei d'Informàtica del Consell de Mallorca i compta amb la participació dels diferents departaments de la institució per a la creació i manteniment d'aquests serveis.