Amb l’objectiu que tothom pugui donar la seva opinió al respecte, es posa en marcha el Pla de Participació Ciutadana que contempla tot un seguit de processos de consulta i d’informació que facilitaran la incorporació de la visió ciutadana al llarg de la revisió parcial del PTM.Els instruments i accions de participació


Per garantir la participació i la informació a la ciutadania s’han definit diferents instruments de participació:

 • Sessions de participació territorials
 • Sessions de participació ciutadana sectorials
 • Sessions de presentació i informació
 • Enquesta de percepció ciutadana
 • Difusió web
 • Difusió a les xarxes socials
 • Altres

Procés de participació


Paral·lelament a la informació pública que preveu la legislació en matèria d’ordenació territorial, es duran a terme diferents actes de participació per a poder tenir en compte, en tot moment, l’opinió de la ciutadania.


El Pla de Participació Ciutadana preveu quatre fases al llarg de la revisió parcial del PT de Mallorca:Fase 1


Preparació del Pla de Participació Ciutadana


Inicialment s’ha elaborat el Pla de participació ciutadana, que inclou la planificació de les accions que es duran a terme durant el procés participatiu. També es realitzaran accions de comunicació i difusió del procés: espai web, notes de premsa i difusió a les xarxes socials.Fase 2


Consulta prèvia i sessions de participació


En aquesta fase es realitzaran 6 sessions presencials, repartides en 3 tallers territorials i 3 tallers sectorials.
Aquests tallers són oberts als agents implicats i a la ciutadania en general i es recolliran les inquietuds i propostes de les administracions locals, tècnics municipals, entitats supramunicipals i dels ciutadans respecte el futur de l’ordenació territorial de l’illa de Mallorca, i concretament es tractaran temes com el creixement urbanístic, l’ordenació i ús del sòl rústic, i la gestió del paisatge.

 • Sessions territorials
  • Inca: 07/11/2017 10.30h -13h Museu del Calçat i de la Pell, - avinguda del General Luque, 223
  • Manacor: 14/11/2017 10.30h -13h Institució Pública Antoni M. Alcover - c. Pare Andreu Fernández, 12
  • Palma: 21/11/2017 10.30h -13h Sala actes FELIB- c. General Rieral 111
 • Sessions taules de debat sectorials
  • Sessió de taules de debat sobre GESTIÓ DEL PAISATGE:08/11/2017 16.30h-19h Sala actes FELIB- c. General Rieral 111, Palma (integració paisatgística, àmbits d’intervenció paisatgística, entre d’altres)
  • Sessió de taules de debat sobre SOL RÚSTIC-ACTIVITATS AGRÀRIES I PATRIMONI NATURAL:15/11/2017 16.30h-19h Llar de la Joventut-c. General Rieral 111, Palma (actuacions futures al sòl rústic, entre d’altres)
  • Sessió de taules de debat sobre CREIXEMENT I CAPACITAT DE CÀRREGA TERRITORI: 22/11/2017 17h-19.30h Llar de la Infància-c. General Rieral 113, Palma (sostres de creixement per usos, la capacitat de càrrega del territori, la disponibilitat de recursos, entre d’altres)

Participació on-line


En aquesta fase també es podrà participar de forma virtual a través de l’enquesta on-line.Fase 3


Jornada de presentació i difusió del document aprovat inicialment
Es realitzarà una Jornada de presentació del document de revisió parcial del PTM aprovat inicialment.Fase 4


Conclusions
S’elaborarà un document de conclusions on es recolliran totes les aportacions i propostes fetes per la ciutadania.PARTICIPA!
En aquest apartat web podreu conèixer de primera mà el desenvolupament de la revisió parcial el Pla Territorial de Mallorca, estar al dia del procés de participació i accedir a tota la informació relacionada.