Publicat en el BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019, que substitueix l'acord publicat en el BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018, que substituïa l'acord publicat en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018Acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de setembre de 2018 (BOIB núm. 116, de 20 de setembre de 2018) (ja substituït i que substituïa l'acord publicat en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018)


Acord del Ple del Consell de Mallorca de 14 de febrer de 2019 (BOIB núm. 24, de 23 de febrer de 2019) (que substitueix l'acord del Ple del Consell de Mallorca de 13 de setembre de 2018)