Publicada l'aprovació inicial en el BOIB núm. 93, de 28 de juliol de 2018. El termini per presentar al·legacions comença el 30 de juliol de 2018 i finalitza l'1 d'octubre de 2018, ambdós inclosos
Documents:


Cartografia de l'Avaluació Ambiental Estratègica:


Cartografia d'informació:


Cartografia d'ordenació: