Per poder visibilitzar de manera clara el rebuig a qualsevol manifestació de sexisme i poder facilitar eines i estratègies per poder-les identificar, prevenir-les i fer-hi front, la D.I. d’Igualtat compta amb les agents d’igualtat dels diferents Espais de dones que implementen la campanya als municipis, col·laborant amb els ajuntaments impartint formació, impulsant i coordinant les diferents estratègies de la campanya, amb punts d’informació, tallers de autodefensa per al·lotes, etc, a més, tota aquesta feina es veu recolzada per una campanya comunicativa molt potent, que és un disseny clar i compartit per tots els municipis adherits a l’estratègia Local, amb diferents formats, cartelleria, fulletons, logos, etc, que pretenen sensibilitzar i aconseguir una major corresponsabilitat social en l’abordatge de les agressions sexistes.


Per tal que el missatge sigui compartit i que arribi a tot arreu amb la mateixa força i contingut, l’Ajuntament de Palma , en el marc del Pacte ciutadà per una Mallorca lliure de violències masclistes, ha cedit l’ús de la imatge, a la que es poden fer les adaptacions corresponents, sense alterar, però el sentit ni l’orientació dels missatges, fent constar en tot moment la col·laboració de l’Ajuntament de Palma.


La suma d’esforços entre les diverses administracions es l’estratègia clau per erradicar la violència masclista i el recurs més eficaç és unir amb una mateixa imatge i missatge el rebuig cap a qualsevol acte de violència contra les dones.