El Co-creative Youth és un projecte europeu de dos anys de durada que començà el setembre del 2016, i que aspira a promoure iniciatives en el sector del reciclatge i sostenir l'empleabilitat de la gent jove.L'equilibri medi ambiental es el tema principal i l'única solució per un desenvolupament sostenible.
La Conferència del canvi climàtic de les Nacions Unides de París, celebrada al Desembre de 2015, va situar al cor del dispositiu la promoció d'una política efectiva d'utilització dels recursos, de l'economia circular i de la innovació.


Les iniciatives de reciclatge, recollida, reparació o revenda d'objectes condemnats als fems combina reducció de residus i creació de llocs de feina, això permet tenir una excel.lent eina d'empleabilitat, especialment entre la gent jove i públic amb poca formació.Els propòsits del projecte són:

  • Animar als participants en gestió de residus, autoritats locals, escoles d'ensenyament i empreses a facilitar el suport potencial i enriquir accions sectorials amb una reflexió transversal.
  • Promoure l'aparició emergent de noves formes d'innovació basades en la utilització col.lectiva, com una senzilla innovació integrant referències socials al cor dels projectes.
  • Promoure la integració social i professional de la gent jove amb dificultats introduint-los en la intel.ligència creativa, a través de laboratoris oberts d'innovació / tallers de co-disseny.


El consorci està integrat per 7 organitzacions de 6 Estats membres: França, Bèlgica, Espanya, Portugal, Itàlia i Suècia.


La primera fase del projecte que va de setembre 2016 fins a abril 2017 es dedica a la xarxa i creació de la plataforma promocional i el desenvolupament d'un Informe de l'estat actual de la situació.


Cada participant organitzarà taules rodones amb els principals interessats i durà a terme unes feines d'investigació per comprendre les oportunitats del territori. L'informe final de l'estat actual de la situació s'utilitzarà com a base per a la producció dels restants resultats, com: Taula d'eines pels propietaris participants del projecte en el sector del reciclatge; Curriculum/quadre de competències per una qualificació de la co-creació; Curs mixte en un laboratori d'innovació pels joves, i projectes territorials.Pots trobar més informació accedint al Facebook del projecte:https://www.facebook.com/cocreativeyouth