Per tal de quantificar els residus generats durant la temporada alta i també quan s’ha acabat, s’analitzarà la composició dels residus, l’impacte del fems a les platges i la costa, i la influència a les instal·lacions d’aigües residuals.


El primer pas serà avaluar la dinàmica del micro i macro plàstic a les zones costeres amb alta afluència turística. Per això es mesuraran i analitzaran, en les illes dels socis, a partir de l’estudi de les mostres que es recolliran en l’arena i en el mar.


El mostreig es durà a terme a tres platges de Mallorca:

  • Sa Canova (Artà)
  • Es Caragol (Santanyí)
  • Platja de Torà (Peguera)

La primera recollida de mostres es va fer simultàniament a les tres platges el dia 26 de febrer.


A continuació podeu trobar el calendari previst per a les següents recollides durant els tres anys de durada del projecte i el protocol per la recollida de les mostres (en anglès):