Accions de conscienciació lingüística del personal del Consell de MallorcaEl Servei de Normalització Lingüística, conscient de la necessitat d'actuar en matèria lingüística dins la pròpia institució, ha posat en marxa projectes de sensibilització dels treballadors i treballadores d'aquesta institució, així com dels centres que en depenen. Aquests projectes són la col·lecció «Sostenibilitat Lingüística» per als treballadors i el butlletí digital Inform©at. Consultau-los a continuació: