Actuacions fruit de l'acord entre el Servei i l'IMAS

Col·lecció «Llocs i Mots»
16. La sala d'actes
16. La sala d'actes