Actuacions fruit de l'acord entre el Servei i l'IMAS

Col·lecció «Llocs i Mots»
5. Bar i cafeteria
5. Bar i cafeteria