Actuacions fruit de l'acord entre el Servei i l'IMAS
21. La cuina
21. La cuina
El Servei de Normalització Lingüística edita la col·lecció de làmines «Llocs i Mots» per a la residència La Bonanova, com a resultat d'una acció del Pla d'Actuacions que es du a terme en aquesta residència. Aquest material recull els termes en català que són d’ús més habitual en cada una de les àrees de la institució i permetrà als treballadors ampliar el seu lèxic. Durant el 2014 es durà a terme l'edició i la impressió de la resta del material fins a completar els 22 números que integren la col·lecció, amb més de 2.000 termes específics.
A continuació, podeu descarregar-vos el material que s'ha editat fins al moment:
                   
21. La cuina
20. El servei de manteniment
19. La farmàcia
18. El vestidor. Vestuari
                   
17. La biblioteca
16. La sala d'actes
15. La radiologia
14. El laboratori
                   
13. El magatzem
12. La podologia
11. La fisioteràpia III. Els músculs
10. La fisioteràpia II. L'esquelet humà
                   
9. La bugaderia
8. La perruqueria
7. La fisioteràpia I
6. El servei de neteja
                   
5. Bar i cafeteria
4. El menjador
3. La recepció
2. La consulta
    
1. Assistència sanitària


Sostenibilitat Lingüística 83
Periòdicament, els treballadors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, com a membres del Consell de Mallorca, reben a través del correu electrònic corporatiu la col·lecció «Sostenibilitat Lingüística», per conscienciar lingüísticament els treballadors de la institució.
El Servei de Normalització Lingüística col·labora a les revistes de la Llar dels Ancians i de la residència La Bonanova amb la secció «Coneguem-nos millor». Aquests articles, d'una banda, recorden fets rellevants de la nostra història, personatges destacats o llocs interessants de la nostra illa en l'apartat Llocs, fets i gent i a Trencam tòpics desfan prejudicis i suggereixen actituds que afavoreixin l’ús de la llengua catalana. Els articles publicats són els següents:

1. Jaume I. La conquesta de Mallorca
2. La Seu. Miquel Barceló. La reforma de la capella de Sant Pere
3. Antoni M. Alcover i Sureda. Any Alcover. El diccionari català-valencià-balear. Rondalles mallorquines
4. Per Sant Antoni, una passa de dimoni
5. Any Espriu
6. Any literari: Bartomeu Rosselló-Pòrcel i Marià Villangómez
7. Raixa. Antoni Despuig i Dameto
8. El Modernisme. La Palma modernista
9. El Comte Mal i el puig de Galatzó
10. Les danses rituals I
11. Les danses rituals II
12. Les danses rituals III
13. Les danses rituals IV
14. Guillem Sagrera. La Llotja
15. Ramon Llull. Miramar
16. Pollença. Ternelles. El pi de Sant Antoni
17. La cultura talaiòtica a Mallorca
18. Maria Antònia Oliver, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes
19. Antònia Vicens i Picornell. Premi Nacional de Cultura
20. Aurora Picornell Femenias

21. Maria Mayol i Colom


22. Maria del Mar Bonet

23. La Festa de l'Estendard
24. Josep Maria Llompart. 2018: Any Llompart

Així mateix, hi col·labora amb la publicació de passatemps:


Passatemps 1


Passatemps 2


Passatemps 3


Passatemps 4


Passatemps 5


Passatemps 6


Passatemps 7


Passatemps 8


Passatemps 9


Passatemps 10

Passatemps 11Periòdicament el Servei de Normalització Lingüística publica, a la revista digital Alimara, la secció «Sostenibilitat Lingüística», basada en la col·lecció homònima en paper, per donar a conèixer la realitat lingüística del català, amb consells pràctics per afavorir-ne l’ús i adoptar actituds lingüístiques favorables a l’ús de la nostra llengua en les diferents activitats de la vida diària. Els números publicats fins ara són:1. El valor de la diversitat lingüística
2. Decàleg "Sigues lingüísticament sostenible"
3. La sostenibilitat lingüística en l'activitat professional
4. Estratègies de comunicació amb els usuaris. Les persones nouvingudes
5. Estratègies de comunicació amb els usuaris. Comunicacions orals interpersonals. Fidelitat lingüística
6. La igualtat d'oportunitats. Arguments a favor de l'aprenentatge i l'ús del català
7. El voluntariat lingüístic
8. Llengua i acollida: opinió d'un nouvingut
9. El tractament del multilingüisme i la interculturalitat
10. Llengua i acollida: l'opinió d'una professional
11. Els immigrants són herois?
12. No canvieu de llengua, guanyau-ne una!
13. Anàlisi d'actituds lingüístiques
14. El català, una llengua permeable
15. La gestió del multilingüisme: el català, llengua comuna
16. El català també és teu!
17. El català i l'oci
18. El català en el món empresarial (I)
19. El català en el món empresarial (II)
20. Aprendre català a Mallorca
21. El català i les noves tecnologies (I)
22. El català i les noves tecnologies (II)
23. La llengua catalana i la universitat
24. La llengua catalana i la justícia
25. La llengua catalana i l'esport
26. La llengua catalana i la creació musical moderna a Mallorca
27. La llengua catalana, els jocs i les juguetes
28. Desequilibri lingüístic
29. L'ecolingüisme
30. El cinema en català
31. Trentè aniversari de la Llei de normalització lingüística
32. La salut del català en 50 dades
33. Històries del català
34. Dret d'emprar el català en l'àmbit assistencial i sanitari
35. Dret d'emprar el català en l'àmbit comunicatiu
36. Dret d'emprar el català en l'àmbit del lleure
37. Dret d'accedir al coneixement de la llengua catalana
38. Dret d'emprar el català en les relacions comercials i en l'àmbit dels serveis
39. InformeCAT 2017
40. Assertivitat lingüística. Primers contactes. Raons dels parlants nous per usar el català. Reaccions dels intelocutors
41. Assertivitat lingüística en situacions en què ens relacionam amb persones desconegudes
42. Assertivitat lingüística en situacions en què ens relacionam amb persones amb qui ja tenim una relació
Aquesta publicació, adreçada únicament al col·lectiu de treballadors de la Llar dels Ancians en un primer moment i a tots els treballadors del Consell de Mallorca i de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) a partir del número 6, inclou notícies sobre actuacions que du a terme el Servei de Normalització Lingüística, articles sobre l’ús social de la llengua, apunts per usar de manera més genuïna la llengua catalana... entre molts altres continguts. Podeu consultar els butlletins publicats en els enllaços que trobareu a continuació o directament a través del visor (edició digital):
pdf Visor en línia
Darrer Inform©at
pdfVisor en línia pdfVisor en línia pdfVisor en línia
Inform©at 26 Inform©at 26
Inform©at 25

Veure Inform©cat 25
Inform©at 24 Inform©at 24 Inform©at 23 Veure Inform@cat 23 Inform©at 22
Veure Inform©cat 22
Inform©at 21 Veure Inform@cat 21 Informcat 20 Veure Inform@cat 20 Inform©at 19 Veure Inform©cat 19
Inform©at 18 Veure Inform©cat 18 Inform©at 17 Veure Inform©at 17 Inform©at 16 Veure Inform©at 16
Inform©at 15 Veure Inform©at 15 Inform©at 14
Veure Inform©at 14 Inform©at 13 Veure Inform©at 13
Inform©at 12 Veure Inform©at 12 Inform©at 11 Veure Inform©at 11 Inform©at 10 Veure Inform©at 10
Inform©at 9 Veure Inform©at 9 Inform©at 8 Veure Inform©at 8 Inform©at 7 Veure Inform©at 7
Inform©at 6 Veure Inform©at 6 Inform©at 5 Veure Inform©at 5 Inform©at 4 Veure Inform©at 4
Inform©at 3 Veure Inform©at 3 Inform©at 2 Veure Inform©at 2 Inform©at 1 Veure Inform©at 1
El Servei de Normalització Lingüística distribuí, entre els tècnics de l’IMAS, la Guia pràctica d’acollida lingüística, un material didàctic per conscienciar els treballadors del sector social de la necessitat de ser fidels a la llengua pròpia i per donar-los recursos per aconseguir que el català sigui la llengua d’integració dels nouvinguts. Més endavant, tècnics de la Secció de Dinamització del Consell de Mallorca en feren una presentació a la seu de l’IMAS i està previst que més endavant es presenti a totes les dependències de l’Institut, a les llars que en depenen i als ajuntaments de Mallorca que ho sol·licitin.
Amb l’objectiu que els professionals de les residències de gent gran incrementin la capacitat comunicativa en català i n’augmentin l’ús, la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca, amb la col·laboració de l’Institut Mallorquí d'Afers Socials, va editar A la residència, en català. Guia de conversa. La finalitat d’aquest material és garantir el dret dels usuaris de ser atesos en català i, a la vegada, consolidar el català com la llengua de relació i d’apropament a les persones usuàries.