Actuacions fruit de l'acord entre el Servei i l'IMAS


L’any 2010 la Direcció Insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca establí un acord de col·laboració amb l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) en matèria d’acollida lingüística i cultural de persones nouvingudes. Aquest acord s’encamina, d’una banda, a aconseguir que el català esdevengui la llengua dels professionals de l’acollida des de les primeres relacions comunicatives amb el nouvingut —ja que es va detectar, durant la posada en marxa del Projecte d’Acollida de 2008, que la llengua d’ús habitual era el castellà, llengua molt sovint tan poc propera al nouvingut com ho podria ser el català; i, de l’altra banda, a dissenyar plans de normalització específics a l’Institut i als centres i organismes que en depenen.

En aquest espai, IMASCAT, pensat específicament per als treballadors de l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, hi trobareu les actuacions que s'han ideat o que s'han duit a terme en el marc d'aquest acord de col·laboració, i alguns recursos i materials que consideram que us poden ser útils en la vostra tasca diària.

A més, el Servei de Normalització Lingüística ofereix a tots els treballadors d'aquesta institució una recopilació més extensa d'eines, recursos, materials i tot tipus d'informació sobre llengua catalana, perquè parlar i escriure en català sigui més còmode. Hi podeu accedir clicant a l’enllaç següent EINESCAT, en el qual podreu, entre d’altres, consultar qualsevol tipus de diccionari, seguir un programa d’autoaprenentage, accedir a models de documents o enllaçar als diversos mitjans de comunicació en català.