Actuacions de dinamització lingüística en l'àmbit del Consell de Mallorca
Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS)

Actuacions fruit de l'acord entre el Servei i l'IMAS

Consell de Mallorca

Accions de conscienciació lingüística del personal del Consell de Mallorca