Recopilació d'eines, recursos, materials i informació diversa sobre llengua catalana (autoaprenentatge, gramàtica, lèxic, diccionaris, traductors, llibres d'estil, informació sobre els certificats de català...).


EINESCAT és un espai elaborat per la Secció de Dinamització del Servei de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca, amb enllaços a webs relacionats amb la llengua catalana, que us ofereix una recopilació d'eines, recursos, materials i tot tipus d'informació sobre llengua catalana, útils tant per a l’àmbit laboral com per al personal. Els continguts que inclou EINESCAT s’han distribuït per temes i s’han agrupat en apartats, els quals es presenten ordenats alfabèticament.