Actualitat

Joan Gaspar Vallori, pren possessió com a secretari tècnic del Departament de Modernització i Funció Pública (17.09.2018)


L'acte s'ha celebrat al Palau Reial i Vallori ha estat acompanyat per la consellera del Departament, Carmen Palomino.
Fotografies